cholinesterase inhibitors (ChEl) - kolinesteraz inhibitörleri / asetilkolinesteraz inhibitörleri (AchEl) / antikolinesterazlar
cholinesterase inhibitors (ChEl) - kolinesteraz inhibitörleri...

kolinesteraz enziminin asetilkolini bozmasını engelleyen ilaçlar grubu. 

2248