closure principle - kapatma yasası / kapatma ilkesi
closure principle - kapatma yasası / kapatma ilkesi...

GESTALT ORGANİZASYON YASALARI’ndan biri. Eksik kısımları da olsa, uyarıcı örüntülerinin (örn., görüntü, ses) bütün olarak algıladığını belirtir.

2245