continuous variable - sürekli değişken
continuous variable - sürekli değişken

sonsuz sayıda değer alabilen değişken; sürekli ölçek üzerinde ölçülen değişken. karşılaştırınız: kategorik değişken

2248