control variable - kontrol değişkeni
control variable - kontrol değişkeni

deneyde etkisi merak edilmeyen ancak bağımlı değişken olarak ölçülen davranışı etkileme potansiyeli olan “z” değişkeni. Araştırma desenlerinde z değişkenleri çeşitli deneysel veya istatistiksel tekniklerle kontrol edilir. bakınız: bozucu etki, karıştırıcı etki karşılaştırınız: bağımlı değişken, bağımsız değişken

1.eliminasyon: z değişkeninin etkisini tamamen ortadan kaldırır.

2. sabitleme: z değişkeninin tüm deney koşullarını ve katılımcıları aynı oranda etkilemesini sağlar.

3. bağımsız değişken haline getirme: z değişkeninin etkisinin gözlenip ölçülmesini sağlar.

4. istatistiksel kontrol: deneysel işlemlerle kontrol edilemeyen z değişkeninin etkisini istatistiksel olarak ortadan kaldırır.

2248