entorhinal cortex - entorinal korteks
entorhinal cortex - entorinal korteks

temporal lobun medial yüzeyindeki parahippokampal girusun anterior bölümü (Brodmann’ın 28 no’lu alanı).  Hippokampusa giriş ve çıkış, temelde, entorinal korteks üzerinden sağlanır. Assosiasyon korteksleri ile hippokampal formasyonu birbirine bağlar.  Doğrudan ve dolaylı bağlantılarla hippokampusa multimodal bilgi iletir.  ANISAL BELLEK, görsel-mekansal algılama ve bilişte önemli rol oynar.

2247