exteroception - iç organ duyarlığı
exteroception - iç organ duyarlığı

Dış çevreye ilişkin duyarlık. İlgili uyarıcılara örnekler ışık, ses. Oluşan algılara örnekler görme, işitme. bakınız: dışalıcı

2248