Graeco-Latin square - Greko-Latin karesi
Graeco-Latin square - Greko-Latin karesi

bu analiz tekniği, dört  bağımsız değişkenin inceleneceği araştırmaların, faktörlü desen için gereken katılımcı (denek) sayısından daha azında yapılmasını sağlar. Örnek: 3x3x3x3 faktörlü (örn., yaş, ilaç dozu, ilaç kullanım süresi  ve sıçanın suşu) bir desende 81 koşul birleşimi vardır. Böyle bir araştırma, her hücrede en az 5’erden toplam 405 katılımcıyı gerektirir. Greko-Latin karesinde, örneğin ilaç doz ve kullanım süresi değişkenlerinin, doz ve süre birleşimlerinden her biri, yaş ve suş birleşimlerinden oluşan hücrelere teker teker konur. Bu durumda, araştırma, 405 denek yerine; her hücrede 5’erden (3x3) 45 katılımcı üzerinde tamamlanır. karşılaştırınız: Latin karesi

2532