horopter - horopter
horopter - horopter

gözlerin bir noktaya sabitlenmesi durumunda, görsel-mekansal alanı oluşturan her bir nokta, iki retinanın birbirine karşılık gelen yani anatomik olarak özdeş olan  birimlerine yansır (project). Horopter, birbirne karşılık gelen retinal birimlere yansıyan alan kısımlarının üzerinde yer aldığı  çizgi ya da yüzeydir.

2248