idiographic - idiyografik
idiographic - idiyografik

ortalama vakayı tanımlayan NOMOTETİK genel kuralların aksine, tek bir vakayı tanımlamak ve anlamakla ilgili olan. İdiyografik yaklaşım, kişi ya da vakanın derinlemesine anlaşılması için yoğun bir şekilde incelenmesini içerir.

2245