independent variable - bağımsız değişken
independent variable - bağımsız değişken

BAĞIMLI DEĞİŞKEN üzerindeki etkisi araştırılan, neden niteliğindeki değişken. Bağımsız değişkenin zamanlaması ve alacağı değerler, doğal değişim kaynaklarından “bağımsız”dır; yani, kontrol, deneycinin elindedir. Deneyci, bağımsız değişkenin zamanlamasını ve alacağı farklı değerleri DENEYSEL DESEN uyarınca değişimlerken, bağımlı değişkeni etkileme potansiyeline sahip diğer değişkenleri de KONTROL altına alır. Bu bağlamda, araştırma deseninde SEÇKİSİZLEŞTİRME kullanılır. Bu kurgusuyla, deney, nedenin (bağımsız değişken) sonuç (bağımlı değişken) üzerindeki etkisini ortaya koyma özelliğine sahip yegâne pozitif bilim yöntemidir.

Kısaltma EN:
IV
2248