intervention - müdahale
intervention - müdahale

1. vakanın sorunlarını ele almada, terapistin eylemde bulunması.

2. travmatik olay, bağımlılık, kriz veya diğer ciddi sorunlarda, kişinin profesyonel yardım almasını sağlamak için bir grup insanın (aile, arkadaşlar, öğretmenler vb.) eşgüdümlü bir yaklaşım içinde çalışması.

2532