interventional - girişimsel
interventional - girişimsel

tanı, tedavi veya izlem gibi amaçlarla canlının bütünlüğünü bozan, organizmanın fiziksel olarak içine girilmesini içeren uygulamalar. Girişimsel uygulama örnekleri: Cerrahi uygulama, beyin içine elektrot veya benzeri uyarım ve/veya kayıt cihazı yerleştirme, ilaç uygulaması. Girişimsel olmayan uygulama örnekleri: elektroansefalografi, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, psikometrik araçlar.

2532