Latin square - Latin karesi
Latin square - Latin karesi

bu analiz tekniği, üç bağımsız değişkenin inceleneceği araştırmaların, faktörlü desen için gereken katılımcı (denek) sayısından daha azında yapılmasını sağlar. Örnek: 3x3x3 faktörlü (örn., yaş, ilaç dozu ve sıçanın suşu) bir desende 27 koşul birleşimi vardır. Böyle bir araştırma, her hücrede en az 5’erden toplam 135 deneği  gerektirir. Latin karesinde, örneğin suş (species) değişkeninin 3 düzeyinden her biri, yaş ve ilaç dozu birleşimlerinden oluşan hücrelere teker teker konur. Bu durumda, araştırma, 135 denek yerine; her hücrede 5’erden (5x3x3) 45 katılımcı üzerinde tamamlanır. karşılaştırınız: Greko-Latin karesi

2247