memory trace - bellek izi / hafıza izi
memory trace - bellek izi / hafıza izi

sinir sisteminde bir bilgi ya da deneyime bağlı olarak oluşan bilgi ve deneyimin kodlandığı varsayımsal yapı. bakınız: engram

2243