messenger RNA - mesajcı RNA
messenger RNA - mesajcı RNA

bir hücrenin genetik materyalinden (genellikle DNA) hücre içindeki diğer protein üreten cisimciklere talimat taşıyan ve protein bileşenlerinin bu talimatlara uygun şekilde birleştirilmesi işlemini yöneten RNA türü. Talimatlar GENETİK KOD'a göre mRNA'nın bazlar dizisinde gömülüdür.

Kısaltma EN:
mRNA
2532