methamphetamine - metamfetamin
methamphetamine - metamfetamin

amfetamine benzer bir kimyasal yapısı olan, merkezi sinir sisteminde daha kuvvetli bir etkiye sahip olan STİMÜLANLAR grubuna giren madde ya da ilaç. Metamfetamin, N- metilamfetamindir; AMFETAMİN feniletilamindir. Metabolize olduğunda, metamfetamin amfetamine yıkılır. Metamfetaminin etkisi, amfetamine göre daha kuvvetli ve hızlıdır; bağımlılık yaratıcı etkisi daha fazladır. karşılaştırınız: amfetamin

2245