modality - modalite
modality - modalite

bir şeyin var olduğu, deneyimlendiği, ifade edildiği ya da yapıldığı kanal. Terim, aralarında tıp, temel bilim, teknoloji, beşeri bilimler ve dilbilim olmak üzere pek çok alanda kullanılır.

1. Duyum modalitesi: Duyumun oluştuğu kanal; duyum türü (örn., görme, işitme),

2. Tepki modalitesi: Tepkinin oluştuğu kanal; tepki türü (örn., yazılı, sözlü),

3. Tanısal modalite: Tıp doktorunun tanıyı koymada kullandığı teknik veya yöntem (örn., bilgisayarlı beyin tomografisi, radyografi, mammografi). 

2248