neurotransmitter - nörotransmitter
neurotransmitter - nörotransmitter

nöronlar-arası iletişimin KİMYASAL SİNAPS üzerinden gerçekleşen türünde kullanılan, eksitatör ya da inhibitör etkisi olan biyokimyasal madde. Nörotransmitterler nöronlardan salınır, SİNAPTİK YARIK’tan geçer, postsinaptik zardaki reseptörüyle etkileşir, reseptör ve bulunduğu nöronda işlevsel değişiklikler meydana getirir, böylece de presinaptik nörondan gelen uyarının postsinaptik nöronda devam etmesini sağlar. Bir biyokimyasalın KLASİK NÖROTRANSMİTTER sayılması için şu ölçütlerin karşılanması gerekir:

1. madde nöronda sentezlenmelidir;

2. sinir akımı ile uyarıldığında, madde, presinaptik uçtan sinaptik aralığa salınmalıdır;

3. presinaptik nöronun postsinaptik nöronda uyardığı olayları oluşturabilmeli; eksojen olarak uygulanan madde endojen maddenin etkisini yaratmalıdır,

4. maddenin etkisi antagonistlerle doza bağımlı biçimde bloke edilebilmeli ya da maddenin sentezini inhibe eden maddeler presinaptik uyarımın etkisini bloke etmelidir.

2243