operant conditioning - edimsel koşullama / araçsal koşullama / operant koşullama
operant conditioning - edimsel koşullama / araçsal...

istendik davranışı kazandırmak için söz konusu davranışı yaptığında (örn., EDİMSEL KOŞULLAMA KUTUSU’ndaki pedala basma), deney hayvanına (örn., sıçan) bir pekiştireç (örn., aç hayvan için yiyecek) verme. Tekrarlar boyunca, deney hayvanın bu düzenekte yaptığı hatalı davranışlar azalır; hayvan yiyecek almayı sağlayan EDİM’i doğrudan yapar hale gelir. Edimsel koşullamada etkili değişken uyarıcı değil, tepkinin çevrede yarattığı değişikliktir (örn., yiyecek verilmesini sağlayan düzeneği çalıştırmak ve bunun sonucunda pekiştirece ulaşmak). bakınız: pekiştirme, pekiştirme tarifeleri karşılaştırınız: ayırt etme eğitimi, ayırt edici uyarıcı

2248