operational definition - işevuruk tanım / operasyonel tanım
operational definition - işevuruk tanım /...

bir kavramın (örn., zeka), o kavramın elde edilmesinde kullanılan işlemler yoluyla (örn., zeka testinin uygulanması) tanımlanması. İşevuruk tanımlar

1. kavramları gözlenebilir ve ölçülebilir hale getirir.

2. kavram kargaşasını ortadan kaldırır.

3. pozitif bilimin iletilebilirlik amacına katkıda bulunur.

2248