operational definition - işevuruk tanım
operational definition - işevuruk tanım

bir kavramın (örn., zeka), o kavramın elde edilmesinde kullanılan işlemler yoluyla (örn., zeka testinin uygulanması) tanımlanması. İşevuruk tanımlar

1. kavramları gözlenebilir ve ölçülebilir kılar.

2. kavram kargaşasını ortadan kaldırır.

3. pozitif bilimin iletilebilirlik amacına katkıda bulunur.

2245