predicted variable - yordanan değişken
predicted variable - yordanan değişken

YORDAYICI DEĞİŞKEN ile ilişkisi araştırılan değişken. Psikoloji biliminde yordanan değişken davranıştır. Yordayıcı ve yordanan terimleri İLİNTİSEL DESEN’deki değişkenleri belirtmede kullanılır. karşılaştırınız: bağımlı değişken

2248