procedural memory - işlemsel bellek / işlemsel hafıza / işlem belleği / işlem hafızası
procedural memory - işlemsel bellek / işlemsel...

kazanılmış becerilere (örn., bisiklete binme, klavye kullanma) ilişkin UZUN-SÜRELİ BELLEK. Bir ÖRTÜK BELLEK (bildirilemeyen bellek) türüdür.

2248