sampling - örnekleme
sampling - örnekleme

1. araştırmalarda kullanılan sınırlı sayıda denek ya da vakayı belirlemede kullanılan yöntem. Teknikler ANAKÜTLE'yi temsil etme gücü açısından farklılaşır. Örnekleme türleri: basit seçkisiz örnekleme, tabakalı seçkisiz örnekleme, tabakalı örnekleme, amaçlı örnekleme, yargısal örnekleme, kota örneklemesi, küme örneklemesi, kartopu örneklemesi, elverişlilik örneklemesi.

2. bir sinyalin ölçülmesi işlemi.  

2248