Weber-Fechner's law - Weber-Fechner yasası
Weber-Fechner's law - Weber-Fechner yasası

öznel deneyimleri fiziksel uyarıcı değişiklikleri ile ilişkilendiren matematik formülü. Yasaya göre deneyim (duyum), uyarıcı şiddetinin logaritmasının bir sabitle çarpımına eşittir. Weber yasası temel alınarak Fechner tarafından geliştirilmiştir. [Gustav Theodor Fechner (1801-1887) Alman felsefeci, fizikçi ve deneysel psikoloğudur. E. H. Weber (1795–1878) Alman siyaset bilimcisi ve sosyoloğudur] bakınız: Stevens güç yasası

2243