Young-Helmholtz theory of color vision - Young-Helmholtz renk görme kuramı / renk görmenin üç renk kuramı
Young-Helmholtz theory of color vision - Young-Helmholtz renk...

renk görmeyi, spektrumda kırmızı, yeşil ve mavi renklerine duyarlı bileşen ya da süreçler yoluyla açıklayan kuram. Bu kurama göre, diğer renkler üç süreçten ikisinin uyarılmasıyla algılanırken, üç süreci de eşit miktarda uyaran ışık beyaz olarak algılanır. Günümüzde bu süreçlerin retina’daki konilerle ilişkili olduğu bilinmektedir ancak kuramın orijinalinde süreçler herhangi bir hücre türüne bağlanmamıştır. Karşılaştırınız HERING RENKGÖRME KURAMI. [Kuram İngiliz hekim ve fizikçi Thomas Young (1773-1829) ve Alman fizyolog ve fizikçi Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) tarafından geliştirilmiştir] karşılaştırınız: Hering renk görme kuramı

2247