dependent variable - bağımlı değişken
dependent variable - bağımlı değişken

deneysel çalışmanın incelediği veya açıklamayı amaçladığı performans ve ondaki değişimler; sonuç olay. Nedensel ilişkide, sonuç niteliğinde olan değişken. Psikoloji biliminin bağımlı değişkeni davranıştır. DAVRANIŞ değişikliklerinin BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN'in değişimlenmesine bağlı olma derecesi, davranışı etkileme potansiyeline sahip diğer değişkenlerin  KONTROL altına alınmasına koşuttur. Grafik gösterimde y-ekseninde yer alır.

Kısaltma EN:
DV
2248