Stevens power law - Stevens güç yasası
Stevens power law - Stevens güç yasası

duyum şiddetinin, bu duyumu yaratan uyarıcı şiddetinin gücü ile orantılı olduğunu belirten psikofiziksel yasa. [Stanley Smith Stevens (1906-1973), Amerikalı psikofizikçi] Bu ilişki Ψ = ks^a şeklinde ifade edilir. “Ψ” duyumu, “k” kullanılan ölçüm birimi ile ilgili oransal sabiti, “s” uyarıcı şiddetini, “a” ise uyarıcı türünün bir işlevini ifade eder. bakınız: Weber-Fechner yasası

2243