Weber-Fechner law - Weber-Fechner yasası
Weber-Fechner law - Weber-Fechner yasası

öznel deneyimleri fiziksel uyarıcı değişiklikleri ile ilişkilendiren matematik formülü. Yasaya göre deneyim (duyum), uyarıcı şiddetinin logaritmasının bir sabitle çarpımına eşittir. Weber yasası temel alınarak Fechner tarafından geliştirilmiştir. [Geliştiren/aktaran: Alman felsefeci, fizikçi ve deneysel psikoloğu Gustav Theodor Fechner (1801-1887) ve  Alman siyaset bilimcisi ve sosyoloğu E. H. Weber (1795–1878)] bakınız: Stevens güç yasası

2532